www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
21. december. 2014

Sviatok má:
dnes: Bohdan
zajtra: Adela
pozajtra: Nadežda
včera: Dagmara

Povolený čas rybolovu
v mesiaci december.

Vody
kaprové: 07.00 - 20.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
Ako sa stať členom MO SRZ
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
ZO SRZ : Prešovský kraj
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
Vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV*

Adventný VENIEC


Advent

Element_final
K VIANOČNÝM SVIATKOM

  Zaš pre nami stoja te vianočne šviatki,
 ta pripojim ku ňim i ja svuj veršik kratki.

Naj ščesce, zdrave i pokuj svati,
 každi ma - to vecej jak perscinek zlati.


 Naj vo vašich domoch rodzina še zejdze spolu,
a zašedňe vedno ku štedrovečernemu stolu.

Naj v radosci prežijece te chviľe spoločne,
ces te krasne šviatki vianočne.

Naj še spulňa šicke vašo priaňa,
naj aňdeľi stražne ot zleho vas chraňa.

Naj  pan boh
vam dožiči  ten stari rok prežic,
a ten novi co pridze cali v zdravi dožic.

Naj starosci odejdu nafurt tam za kopce,
ščešľive i vešele prajem vam Vianoce.


Piatok, 19.12. 2014 - 22:24:02
(Zobraziť celý článok | 906 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
AKTUÁLNE

Priatelia,

sme v polovici adventu a počasie napriek tomu ešte nemá tú typickú bielu zimnú atmosféru, neodmysliteľne patriacu k predvianočnému času a blížiace sa najkrajšie sviatky roka nám zatiaľ pripomínajú iba vtieravejšie televízne reklamy a tiež pekné, už sviatočne vysvietené centrum mesta.

Veľa našich kolegov využíva ešte terajšie priaznivé počasie na rybačku a trávi svoj čas pri vode, no v poštovej schránke v podchode Rybárskeho domu sa už objavujú prvé záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2014.

Preto využívame túto skutočnosť a upozorňujeme, že záznamy musia byť od strany 28 vyplnené a musia obsahovať údaje o celoročnom sumáre úlovkov podľa druhov a rybárskych revírov.

Keďže opakovanie je matkou múdrosti, uvádzame tu znenie ods.16 v § 14 Vyhlášky č.185/2006 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

„Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.“

Tí, ktorí na to nejako pozabudli a odovzdali už svoje záznamy bez spočítania úlovkov, nech sa radšej ozvú a vráti sa im ich nevyplnený záznam o dochádzke a môžu si ho počas nastávajúcich vianočných voľných dní  v pokoji vyplniť a až potom odovzdať na spracovanie.

Pekné zostávajúce dva adventné týždne,  praje našim rybárom výbor MO.


Piatok, 12.12. 2014 - 13:26:11
(Zobraziť celý článok | 1791 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO PIATKOVOM VÝBORE

Po piatkovom zasadaní výboru, sú už termíny jeho plánovaných zasadaní v tomto roku vyčerpané a nastáva čas sumarizácie výsledkov hospodárenia za rok 2014 a príprav dokumentov na rok 2015 a na našu februárovú ČS .

Výbor sa zaoberal vyhodnotením Rybárskej večere 2014, kde bolo konštatované, že táto akcia mala opäť výbornú atmosféru a patrila medzi naše vydarené akcie.

Finančné vyúčtovanie akcie ukázalo, že príjmy sú vyššie ako vynaložené výdavky, čo je priaznivý argument pre tých našich členov, podľa ktorých je táto akcia zbytočnou záťažou a vyhadzovaním financií.

Po ekonomickom zhodnotení akcie sa výbor dohodol na 21. novembri 2015, ako na termíne Rybárskej večere , ktorá bude zároveň spojená s okrúhlymi oslavami 85. výročia vzniku rybárskej organizácie v Sabinove.

Takže stretneme sa opäť o rok v novembri v estrádnej sále MsKS v Sabinove a opäť to bude s hudobnou skupinu Fragment a ak sa podarí aj ďalšími novinkami, keďže pri tejto príležitosti to bude zároveň zamerané aj na propagáciu našej MO.

Výbor dostal od účtovníčky informáciu o hospodárení MO za 3. štvrťrok tohto roku s pozitívnym výhľadom do konca roka a bola zhodnotená činnosť výboru a komisií pri výbore MO za rok 2014.

Predložený Plán zasadaní výboru na rok 2015 prejde ešte pripomienkovaním členov výboru a vrátime sa k nemu na januárovom zasadaní, spolu s návrhom rozpočtu MO na rok 2015.

Členom výboru bola v bode rôzne podaná informácia z XI. snemu SRZ v Starom Smokovci s vlastnými postrehmi našich delegátov z priebehu celého rokovania.

Správca štrkovísk referoval o prácach na štrkoviskách Rožkovany a o opatreniach proti veľkej vode pri našej trojke a hlavný hospodár predstavil svoje zámery na vylepšenia v liahni Orkucany, ktoré by chcel zrealizovať v budúcom roku.

Registrácia našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov aj v roku 2015, sa uskutoční v tomto týždni a sú už pripravené všetky doklady potrebné pre jej registráciu.

Výbor bol tiež informovaný o bezpečnostnom projekte pri spracovávaní osobných údajov našich členov, ktorý podľa zákona musí naša MO mať spracovaný.

Ostatná informácia v bode rôzne, bola o oslovení riaditeľov základných škôl v Sabinove o prieskume záujmu žiakov o rybárske krúžky, lebo so situáciou v tejto oblasti nie sme spokojní.

Ďalšími neformálnymi ale dôležitými bodmi diskusie boli aj príspevky o necitlivých zásahoch pracovníkov SVP  po májovej veľkej vode na Toryse, o ďalšom napriamovaní jej toku a prítokov s likvidáciou prirodzených meandrov s úpravami, ktoré s ochranou životného prostredia majú málo spoločné.

V tejto oblasti je stále čo naprávať a tu by mali sme byť viac operatívnejší všetci čo chodíme okolo vody, lebo konštatovať po mesiaci alebo aj viacerých, že sa nejaké zlé veci diali na našej vode je neskoro na to, aby sme ich dokázali v reálnom čase riešiť.

Pondelok, 08.12. 2014 - 15:18:41
(Zobraziť celý článok | 3059 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
AKTUALITY

Priatelia,

život rýchlo postupuje ďalej, vonku máme prvý sneh s mínusovými nočnými teplotami a zdá sa, že pani Zima trochu oneskorene ale predsa len konečne k nám prichádza.

Napriek chladnému počasiu, práce na zveľaďovaní majetku našej MO neutíchajú, čoho dôkazom sú prebiehajúce aktivity na liahni v Orkucanoch a práce na štrkovisku Rožkovany.

Väčšina z nás už svoje rybárske náradie zazimovala, no poniektorí členovia ešte stále trávia čas pri vode a pokúšajú šťastie pri love kapra lebo dravca, zatiaľ čo v liahni v Orkucanoch už hlavný hospodár rozbehol prípravy na novú sezónu liahnutia pstruha a na štrkoviskách Rožkovany zase sa finišuje so zabezpečovacími prácami na vymletom brehu Torysy pri našej trojke.

Tam sa opäť dala dohromady partia zapálených členov a spolu s našim správcom štrkovísk sa snažia ešte v tomto období urobiť účinné zábrany z betónových stĺpov na spomínanom vymletom úseku Torysy tak, aby prípadná nová veľká voda sa už nezarezávala hlbšie do pozemku k trojke a aby bola trvalo odklonená  na druhú stranu.

Súbežne s týmito prácami sa bude pozdĺž upravovaného brehu osadzovať opäť aj živá vŕba, aby zakorenila a vytvorila prirodzenú ochranu brehu, ktorú veľká voda v máji nám zničila.

Touto cestou sa chceme poďakovať členom za ich aktivitu a snahu nezištne pomôcť organizácii pri ochrane nášho spoločného majetku.

Ďakujeme.


Utorok, 02.12. 2014 - 14:13:10
(Zobraziť celý článok | 1561 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO XI. SNEME SRZ

Okolo polnoci v sobotu skončil XI. snem SRZ v Starom Smokovci.

Delegáti snemu si za prezidenta na štyri roky zvolili predsedu MO SRZ z Veľkého Krtíša RSDr. Rudolfa Boroša a tajomníkom Rady SRZ na nové štvorročné volebné obdobie sa stal účtovník MsO Sereď  Ing. Ľuboš Javor.

Náš Prešovský kraj v Rade SRZ v Žiline budú zastupovať predseda MO Kežmarok Ján Polák, predseda MO Stará Ľubovňa Ivan Orovčík, z MO Spišská Stará Ves Ján Kozub mladší a tajomník z MO Svit Marián Godiška.

Ako sa im práca bude dariť budeme môcť posúdiť všetci v najbližších štyroch rokoch.

Držíme palce a prajeme veľa energie a vytrvalosti pri práci v prospech všetkých našich rybárov.


Nedeľa, 30.11. 2014 - 17:33:14
(Zobraziť celý článok | 730 bajtov | Hodnotenie: 0)
554 článkov (111 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 11
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2438
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca


SATELITY
   SHMÚ       EUMETSAT
   
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
19.12.2014
VlajkaUSD1.2279
VlajkaJPY146.41
VlajkaCZK27.636
VlajkaGBP0.78470
VlajkaHUF316.45
VlajkaPLN4.2738
VlajkaCHF1.2039
VlajkaRUB73.4223
VlajkaAUD1.5012
VlajkaCAD1.4239
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.046 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     293 times
 2: Sabinov MO SRZ
     567 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     759 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1080 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     753 times
 6: Rybárske potreby
     535 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     545 times
 8: Považskobystricky rybár
     767 times

Admin   
Infor. o registracii domeny