www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
1. marec. 2015

Sviatok má:
dnes: Albín
zajtra: Anežka
pozajtra: Bohumil(a)
včera: Radomír

Povolený čas rybolovu
v mesiaci marec.

Vody
kaprové: 05.00 - 21.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
Ako sa stať členom MO SRZ
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
ZO SRZ : Prešovský kraj
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
Vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOVElement_final
AKTUÁLNA INFORMÁCIA O BRIGÁDE

Iba pred chvíľou  došla  od hospodára na štrkoviskách Rožkovany informácia týkajúca sa prvej tohoročnej brigády, preto ju tu hneď zverejňujeme.

Ako viete, v pláne brigád schválených na tento rok,  je na 14 .marca naplánovaná brigáda na VN Jakubovany.

V ten istý termín sa však bude konať aj brigáda na štrkoviskách Rožkovany, nakoľko viacero našich členov bude v tomto termíne doma a má záujem odpracovať si brigádu, preto už oslovili vedúcich brigád.

Obidve brigády bude zamerané na odstraňovanie nežiadúcich náletových drevín, výsadbu nových stromčekov a na úpravy terénu, preto záujemcovia nech sa skontaktujú s vedúcimi brigád, aby dostali detailnejšie informácie o potrebnom technickom vybavení na tieto práce.


Nedeľa, 01.03. 2015 - 15:06:19
(Zobraziť celý článok | 1057 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO ČLENSKEJ SCHÔDZI

Môžeme skonštatovať, že naša členská schôdza 2015 je úspešne za nami a stojíme pred ďalšími úlohami a výzvami  vyplývajúcimi z Plánu hlavných úloh na tento rok.

Ak by sme mali našu tohoročnú členskú schôdzu krátko zhrnúť, tak by to vyzeralo asi nasledovne:

Ako je už u nás pomaly pravidlom,  v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska zišlo sa dokopy 98 členov, čo je stabilný počet našich rybárov zúčastňujúcich sa schôdzí už po niekoľko rokov.

Je to také naše zdravé jadro, ktoré má záujem o dianie v organizácii a  raz v roku nájde si čas aj na takéto schôdzovanie.

Táto členská schôdza mala vzácneho hosťa, člena Rady SRZ v Žiline a zároveň aj tajomníka MO SRZ vo Svite pána Mariána Godišku, ktorý bol u nás po prvý krát a krátko sa prihovoril prítomným členom.

Priebeh schôdze bol štandardný, po zistení počtu prítomných a následnom hlasovaní  o pokračovaní schôdze aj keď nebola prítomná nadpolovičná väčšina zo všetkých členov, bol schválený program rokovania, pracovné predsedníctvo, mandátová a návrhová komisia.

Potom už sa spustila prezentácia o činnosti výboru za rok 2014, o hospodárení, o zarybňovaní na projekcii na plátne, presne podľa porekadla, že "Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť".

Prítomným členom tak boli detailne predstavené aktivity za minulý rok, rozbor finančného hospodárenia,  návrh rozpočtu na rok 2015, plán hlavných úloh na rok 2015, rozbor zarybňovania a návrh plánu zarybnenia na rok 2015.

Pred prestávkou boli odmenení naši piati aktívni členovia a následná diskusia priniesla kultivovanú a vecnú debatu o praktických otázkach rybárskeho života.

Bol schválený návrh na zachovanie súčasného uznesenia o povinnosti na štrkovisku č.2 v Rožkovanoch vrátiť uloveného kapra nad 60 cm dĺžky späť do štrkoviska č.2 a zároveň táto povinnosť platí už aj na našom novom revíri na štrkovisku Orkucany.

V závere boli hosťom schôdze p. Godiškom vyžrebovaní  ešte dvaja naši členovia p. Ján Adami a JUDr. Michňák, ktorí získali miestne povolenie podľa ich vlastného výberu.

Môžeme preto s kľudným svedomím povedať, že naša členská schôdza opäť bola na dôstojnej a slušnej úrovni a chceme sa preto poďakovať všetkým, ktorí sa o tento zdarný priebeh zaslúžili.

Petrov zdar, priatelia !

Sobota, 28.02. 2015 - 23:06:15
(Zobraziť celý článok | 2454 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
POZVÁNKA NA ČLENSKÚ SCHÔDZU

  P O Z V Á N K A

Výbor MO SRZ Sabinov pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 28.2.2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, so začiatkom o 9.00 hod, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a voľba komisií (mandátovej a návrhovej)
3. Správa o činnosti výboru v roku 2014
4. Správa o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2015
6. Správa o zarybňovaní v roku 2014 a návrh plánu zarybnenia na rok 2015
7. Správa o činnosti rybárskej stráže v roku 2014
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2014
9. Ocenenie aktívnych členov MO
10. Diskusia
11. Správa mandátovej komisie
12. Návrh na uznesenie z členskej schôdze
13. Vyžrebovanie povolení na rybolov pre účastníkov členskej schôdze
14. Záver


Účasť na členskej schôdzi je povinnosťou každého člena SRZ.


Sobota, 14.02. 2015 - 17:16:34
(Zobraziť celý článok | 1297 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
AKTUÁLNE

Sme v polovici februára s marcovým počasím ako na hojdačke, raz máme -8 °C a snehovú metelicu, potom zase +5°C s čľapkanicou, čo neprospieva nikomu.

Negatívny vplyv takéhoto počasia na zdravie človeka sa najzreteľnejšie odrazil  už v školách a niektoré teraz vyhlásili chrípkové prázdniny, lebo chorobnosť žiakov presiahla vyše 50 %.

Tí žiaci, ktorí sú zdraví, sa samozrejme nečakaným voľným dňom mimo školy iba potešili, no tí ktorých si  chrípka  našla, musia si ju bohužiaľ vyležať doma v posteli.

V súvislosti s deťmi ako našimi malými rybármi a problémami spojenými s chýbajúcimi rybárskymi krúžkami na školách, výbor na svojom ostatnom (minulo  piatkovom) zasadaní dospel k záveru, že od nového školského roku je potrebné pod našou gesciou spustiť v Rybárskom dome rybársky krúžok pre deti, ktoré nemajú možnosť navštevovať krúžok v mieste ich bydliska.

Podrobnosti o chode tohto rybárskeho krúžku budú ešte upresnené, no hlavnou myšlienkou je vyjsť v ústrety týmto deťom a dať im možnosť navštevovať rybársky krúžok u nás, aby mohli tiež získať potrebné rybárske vedomosti s následným vydaním povolenia na rybolov.

Pred začiatkom nového školského roka 2015/2016, na našom webe opäť pripomenieme túto možnosť pre deti a poprosíme aj našich dospelých členov, aby pomohli informovať o našom rybárskom krúžku aj svojich známych, aby sa prihlásilo čím viac detí.

Táto činnosť pre deti má samozrejme vplyv aj na ďalšie naše športové aktivity, najmä na Detské 24 hodinové rybárske preteky, ktoré sú určené práve pre túto vekovú kategóriu našich rybárov.

Veríme, že tento náš ústretový krok ocenia aj rodičia detí ktorí prejavili záujem a navrhli takúto možnosť vzdelávania detí a bude to zároveň aj nová výzva pre našich členov, odovzdať deťom na našom krúžku nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické rybárske zručnosti a skúsenosti.


Piatok, 13.02. 2015 - 11:38:32
(Zobraziť celý článok | 2083 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
BLÍŽI SA TERMÍN


Áno ide to rýchlo....a blíži sa termín pre zamestnancov, aby požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Naši darcovia 2% dane z príjmov sú prevažne zamestnancami a preto je táto dôležitá informácia určená práve im.

Zamestnanec, ktorý v roku 2014 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, (teda bol len zamestnaný a nepodnikal), môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Je potrebné, aby tak zamestnanec urobil najneskôr do 16. februára 2015, pretože ak o zúčtovanie dovtedy nepožiada, vznikne mu povinnosť sám si podať svoje daňové priznanie v termíne do 31. marca 2015.

Následne zamestnávateľ je podľa § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný do 31. marca 2015 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom do 16. februára 2015 a nie sú povinní podať sami daňové priznanie za rok 2014.

Tak teda priatelia a priaznivci rybárskeho športu, nezmeškajte tento termín.


Štvrtok, 05.02. 2015 - 15:54:26
(Zobraziť celý článok | 1252 bajtov | Hodnotenie: 0)
568 článkov (114 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 15
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2464
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca


SATELITY
   SHMÚ       EUMETSAT
   
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
27.02.2015
VlajkaUSD1.1240
VlajkaJPY134.05
VlajkaCZK27.438
VlajkaGBP0.72780
VlajkaHUF303.03
VlajkaPLN4.1524
VlajkaCHF1.0636
VlajkaRUB69.2000
VlajkaAUD1.4358
VlajkaCAD1.3995
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.043 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     323 times
 2: Sabinov MO SRZ
     591 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     796 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1106 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     786 times
 6: Rybárske potreby
     569 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     580 times
 8: Považskobystricky rybár
     810 times

Admin   
Infor. o registracii domeny