www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Sobota
13. február. 2016

Sviatok má:
dnes: Arpád
zajtra: Valentín
pozajtra: Pravoslav
včera: Perla

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
Ako sa stať členom MO SRZ
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
ZO SRZ : Prešovský kraj
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
Vyhľadávanie

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOVTlačivá na 2% z daní


Tlačivo na 2% dane format .PDF         Tlačivo na 2% dane format .DOC

Element_final
POZVÁNKA NA ČLENSKÚ SCHÔDZU

Priatelia,

ako iste všetci viete, v sobotu 27. februára 2016, sa o 9.00 hod v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, začne naša členská schôdza.

Program členskej schôdze je nasledovný:

1.Otvorenie
2.Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátová, návrhová)
3.Správa o činnosti výboru za rok 2015 a plán hlavných úloh na rok 2016
4.Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
5.Správa o zarybňovaní 2015 a plán zarybnenia na rok 2016
6.Správa kontrolnej komisie za rok 2015
7.Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016
8.Voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ 2016
9.Ocenenie aktívnych členov
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie z členskej schôdze
12.Vyžrebovanie dvoch miestnych povolení na rybolov na rok 2016
13.Záver 

Výbor MO, Vás všetkých srdečne na našu členskú schôdzu pozýva.


Nedeľa, 07.02. 2016 - 20:07:43
(Zobraziť celý článok | 1398 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ČO JE NOVÉ

                Ako ste si všimli, na našej titulnej stránke už visia tlačivá na darovanie 2 % dane z príjmu za minulý rok, ktoré sme zavesili trochu skôr, kvôli žiadostiam našich členov, snažiacich sa získať od kamarátov a známych ich 2 %,  tak aby mali podklady už teraz k dispozícii.

Presne to bolo našim účelom, aby možnosť získania miestneho povolenia na rybolov podľa vlastného výberu, motivovala členov získavať 2%  a aby darovaná suma dosiahla  výšku 100 €.

Kiežby takýchto členov bolo medzi nami čím viac, lebo by sa to odrazilo na vyššom príjme na našom účte, pretože v roku 2016 budeme potrebovať výrazne viac financií na úhradu nájomného za štrkovisko v Orkucanoch, ako tomu bolo v roku 2015.

V závere minulého roka vznikla totiž situácia, keď pôvodná nájomná zmluva bola ukončená z dôvodu skončenia ťažby štrku firmou vykonávajúcou túto činnosť a nová uzatvorená zmluva s vlastníkmi je finančne podstatne náročnejšia, ako bola tá predchádzajúca.

Určite o tejto situácii budeme podrobnejšie hovoriť s našimi členmi na februárovej členskej schôdzi, lebo  prebehlo jesenné zarybnenie kaprom na tomto štrkovisku a členovia budú musieť povedať svoj názor na novú situáciu a „dať noty“ výboru ako treba za nových podmienok postupovať ďalej.

Predaj povolení ide podľa plánu a členovia postupne prichádzajú si vybaviť svoje doklady na novú sezónu, pričom prebieha priebežný zber emailových kontaktov.

Po ukončení predaja urobíme vyhodnotenie tejto snahy začatej nesmelo ešte v minulom roku a tiež ochoty našich členov participovať na tejto spolupráci.

Opäť skoro denne máme hlásené prelety kormoránov a nanešťastie aj toho početného 300 kusového kŕdľa a ďalších menších skupín o počte okolo 80 ks a aj malé úderky čítajúce okolo 10 -15 kusov.

Preto znovu vyzývame našich členov, aby vo svojom voľnom čase išli k vode, lebo aktuálne teplé počasie otvorilo vodu a my nesmieme kormoránom dovoliť kľudný pobyt na našich revíroch.

Spoločné poľovačky zatiaľ neboli plánované, boli iba individuálne pochôdzky jednotlivých členov oboch poľovných združení, aby nám takto pomohli pri potláčaní týchto nevítaných hostí u nás.

No ak bude teplé počasie pokračovať, určite príde na rad spoločná poľovačka na dlhom úseku Torysy, lebo rozmrznuté ľady nie sú dobrou správou ani pre ryby ani pre nás.

Pripravujeme tiež materiály na februárovú členskú schôdzu, aby sme opäť mohli pred našimi členmi fundovane odprezentovať svoju činnosť za rok 2015.


Štvrtok, 28.01. 2016 - 22:45:02
(Zobraziť celý článok | 2789 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Obežník číslo 1.2016Štvrtok, 21.01. 2016 - 12:53:46
(Zobraziť celý článok | 289 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
KONTAKTY A PREDAJ POVOLENÍ

Priatelia,

ako sme už informovali, v tento pondelok sa začal predaj povolení na rybolov a už v tento prvý deň bola zaznamenaná dosť vysoká účasť členov.

Opäť preto chceme požiadať našich členov, aby pri platení členského a kúpe povolení nechali zároveň aj svoje telefónne číslo a emailové kontakty, aby sme ich mohli použiť, samozrejme výlučne na rybárske účely.

Tieto poskytnuté údaje prispejú k skvalitneniu spojenia s členskou základňou, lebo emailová komunikácia dnes je už bežnou vecou nielen vo firmách, ale aj medzi bežnými ľudmi.

Určite sa nájdu medzi nami ešte jednotlivci, ktorí v súčasnosti nemajú doma internet ani vlastnú emailovú schránku, no veríme, že tých bude málo a prevažná väčšina členov má túto možnosť, takže skúsime si kompletovať členskú emailovú databázu a používať ju pre naše rybárske účely, aby sme elektronickou formou mohli posielať našim členom dôležité rybárske informácie, ako napríklad obežníky, informácie o  vysadenej rybe a dobe hájenia, pozvánky na členskú schôdzu, pozvánky na aktuálne rybárske športové a spoločenské akcie, alebo aj na pripravované brigády.

Bude to chcieť nezaplnené emailové schránky našich členov a nezanedbateľným výsledkom  používania elektronickej emailovej pošty by mala byť aj úspora finančných prostriedkov MO, vynakladaných doteraz na papiere, tonery, na obálky, na poštovné alebo aj na odmeny za osobné doručovanie, pričom ešte ušetríme čas na práce pri tlačení, lepení, roznášaní a doručovaní písomných materiálov.

Myšlienka je určite dobrá, nevyžaduje nové finančné náklady a jej úspešnosť závisí najmä od ochoty našich členov pomôcť  nám  v tomto zámere a poskytnúť tieto svoje kontaktné údaje na rybárske účely a potom aj od častejšej kontroly svojej emailovej schránky.

Z dlhodobejšej časovej perspektívy možno  až o pár rokov neskôr, keď sa nám táto elektronická komunikácia „zabehne“, môžeme začať uvažovať aj ďalšom rozšírenom využití elektronizácie v praxi, napríklad využitím internet bankingu pri platbách za členské, za neodpracované brigády, za povolenia na rybolov a ostatné platby, pekne z pohodlia domova.

Ale toto nie je otázkou tohoto ani budúceho roku, teraz začíname so zbieraním  telefónnych a emailových kontaktov našich členov a až potom nám čas ukáže ako sa plánovaným zámerom v elektronickej komunikácii bude dariť.


Streda, 20.01. 2016 - 18:55:05
(Zobraziť celý článok | 2594 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PRVÉ TOHOROČNÉ ZASADANIE VÝBORU

Prvé tohoročné zasadanie výboru je za nami a s ním aj ukončený maratón prejednávania množstva plánovaných bodov programu.

Ako sme spomínali, bodov na programe rokovanie bolo neúrekom a pribudli aj ďalšie v časti rôzne, takže bolo toho viac než dosť.

Prejednali sa došlé pripomienky k Obežníku č.1/2016 a návrhy k plánu športových akcií a k plánu brigád na rok 2016 a k Miestnemu rybárskemu poriadku, pre definitívnu podobu týchto dokumentov potrebných na pondelkový začiatok predaja známok a povolení na rybolov pre našich členov.

Tieto dokumenty dostanú do ruky všetci členovia pri platení členského a kúpe povolení na rok 2016 a sú už zavesené v skrinke v podchode Rybárskeho domu a samozrejme onedlho budú visieť aj na našom webe.

Potom prišli na rad nové došlé prihlášky za členov našej MO a tiež žiadosti o preregistráciu k nám od členov iných MO. Spolu výbor prejednal 12 prihlášok a žiadostí, ktoré všetky boli schválené a žiadatelia môžu robiť ďalšie kroky, aby sa stali plnohodnotnými členmi našej MO.

Prerokoval sa návrh Plánu hlavných úloh výboru na rok 2016, ktorý bude predstavený našim členom na februárovej členskej schôdzi a prešlo sa na organizačné zabezpečenie ČS, ktorá sa bude konať v sobotu 27.2.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, s prípravou hodnotiacich správ.

Plán zasadaní výboru na rok 2016 po prerokovaní nových termínov a doplnených bodov programu rokovaní bol schválený, bude zavesený na webovej stránke, aby si ho mohli pozrieť všetci naši členovia.

Bolo konštatované, že prebiehajúca inventarizácia majetku MO nie je ešte ukončená a taktiež ani uzavretý rok 2015 kvôli posledným ešte nezaúčtovaným dokladom z pokladne za mesiac december, takže východiskové údaje potrebné na prípravu návrhu rozpočtu MO na rok 2016 zatiaľ ešte nemáme.

Na 12. februára 2016 je opäť plánované spoločné súčinnostné stretnutie výboru a zástupcov PZ SR a zástupcov MsP zo Sabinova a Lipian, za účelom zladenia spoločných krokov a postupov policajtov a členov RS v prevencii proti pytliactvu na našich revíroch.

Za účelom zabezpečenia dlhodobého zveľaďovania Rybárskeho domu a systematického plánovania jeho rekonštrukčných prác, bežnej údržby a opráv, sa prerokoval návrh na vypracovanie dlhodobého plánu opráv na 10 rokov tak, aby jednotlivé práce na seba plynule nadväzovali.

Podobný významný dokument bol schválený na spracovanie aj na úseku hospodárenia na našich revíroch, z pohľadu krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré je potrebné si stanoviť, aby sa do tejto oblasti dostali reálne zámery na ich postupné napĺňanie.

Bolo odsúhlasené, že predaj hosťovacích povolení na rybolov, bude na rovnakých miestach ako v minulom roku, v Prešove to bude predajňa Aquaslužby, v Sabinove Rybárske potreby a Akvaristika a potreby pre rybárov.

Sčítavanie kormoránov 16. januára bolo zabezpečené po celom úseku Torysy od Šariš hradu až po Lipany, výskyt kormoránov a počty je treba nahlásiť hospodárovi.

To boli asi najdôležitejšie body z programu piatkového výboru a prejednávalo sa ešte niekoľko bodov v rôznom napr. o doriešení funkcie správcu rybárskeho domu, o zabezpečení hudobnej skupiny na Rybársku večeru 2016, o žiadosti primátora mesta Sabinov o prípravu kapra na zelenine po ekumenickej omši 2016, o pozvánke priateľov z Trebišova na Rybársku veselicu 30.1.2016, o žiadosti o možnosť výcviku hasičov na štrkoviskách Rožkovany a niektoré ďalšie.

Termín najbližšieho zasadania výboru bude v piatok 19. februára 2016.


Pondelok, 18.01. 2016 - 21:28:13
(Zobraziť celý článok | 3869 bajtov | Hodnotenie: 0)
644 článkov (129 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 19
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2559
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
12.02.2016
VlajkaUSD1.1275
VlajkaJPY127.07
VlajkaCZK27.063
VlajkaGBP0.77735
VlajkaHUF310.13
VlajkaPLN4.4109
VlajkaCHF1.0989
VlajkaRUB89.5851
VlajkaAUD1.5901
VlajkaCAD1.5698
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.057 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     643 times
 2: Sabinov MO SRZ
     772 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1021 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1336 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1045 times
 6: Rybárske potreby
     787 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     786 times
 8: Považskobystricky rybár
     1063 times

Admin   
Infor. o registracii domeny