www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Štvrtok
3. september. 2015

Sviatok má:
dnes: Belo
zajtra: Rozália
pozajtra: Regína
včera: Linda

Povolený čas rybolovu
v mesiaci september.

Vody
kaprové: 00.00 - 24.00,
pstruhové: 06.00 - 19.00,
lipňové: 05.00 - 21.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
Ako sa stať členom MO SRZ
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
ZO SRZ : Prešovský kraj
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
Vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOVElement_final
OZNAM RYBÁRSKY KRÚŽOK A VEDÚCI KRÚŽKOV

Výbor MO SRZ Sabinov oznamuje, že deti z obcí, škôl a školských zariadení v ktorých nebude v tomto školskom roku zriadený krúžok mladých rybárov, sa môžu prihlásiť do krúžku v Rybárskom dome.

Krúžok v Rybárskom dome by predbežne bežal 1x mesačne, vždy v sobotu, v trvaní dvoch hodín a termín prvého stretnutia sa spresní po zosumarizovaní počtu detí po termíne podania prihlášok.

Ďalej oznamujeme, že privítali by sme členov, ktorí by nám chceli pomôcť viesť krúžky mladých rybárov v tomto školskom roku.

Deti do krúžku v Rybárskom dome a záujemcovia o vedenie rybárskych krúžkov sa môžu prihlásiť emailom na našu adresu  mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk  do 25.9.2015.


Štvrtok, 03.09. 2015 - 10:56:33
(Zobraziť celý článok | 1014 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZO ZASADANIA VÝBORU

Včerajšie preložené zasadanie výboru bolo vrchovato naplnené bodmi programu, ktoré bolo potrebné prejednať.

Na začiatku bola prerokovaná informácia o našej účasti na Dňoch mesta Lipany už tento víkend a jej materiálnom a personálnom obsadení, aby sme na tejto spoločenskej akcii obstáli a dobre reprezentovali našu MO pred lipianskou verejnosťou.

Predseda, tajomník a hospodár podali výboru informáciu o plánovaných prácach SVP na našich revíroch, o spoločnej obhliadke na mieste, našom zápornom stanovisku k týmto prácam, aj o potrebe venovať viac pozornosti tejto činnosti na našich revíroch, kvôli negatívnym vplyvom na naše hospodárenie a o potrebe zobrať si túto agendu na starosť niektorým členom výboru, alebo MO.

Prebrala sa príprava tohoročnej Rybárskej večere a osláv okrúhlych 85 rokov vzniku rybárskej organizácie v Sabinove, prvotný návrh úloh na zabezpečenie upomienkových predmetov, propagačných materiálov, celodenného programu osláv a pozvaných hostí. Pri jesennom zarybnení kaprom bolo konštatované, ž podľa plánu zarybnenia máme na plánované jesenné zarybnenie 3tony kapra K3, šťuky 150 kg, amura trojročného 200kg.

Tento plán samozrejme dodržíme a je snaha aby ryby boli dodané začiatkom októbra. Kapor aj amur sa rozdelí medzi Orkucany a Rožkovany a šťuka sa po vysadení do štrkovísk už loviť v tomto roku nebude, aby sa mohla v jari na štrkoviskách neresiť.

K tomuto opatreniu sa určite vrátime aj na februárovej členskej schôdzi, aby členovia uznesením rozhodli o návrhu zákazu lovu na rybku na štrkoviskách po jesennom vysadení šťuky, lebo minuloročná násada šťuky bola po skončení jej hájenia úplne zdecimovaná a všetky vysadené šťuky boli za krátku dobu vylovené z vody.

Toto opatrenie by každoročne malo zabezpečiť prirodzenú reprodukciu dospelej šťuky v našich štrkoviskách a tým aj znižovať náklady na zarybňovanie týmto nádherným dravcom.

Obežník o platbách na rok 2015 sa po spresnení dátumov predaja povolení v budúcom roku a po prejednaní návrhu cien povolení od Rady SRZ pripraví tak, aby obežník bol ešte pred Rybárskou večerou rozdistribuovaný našim členom.

Bola podaná informácia o podnete obyvateľky obce Lúčka-Potoky, "že rybári na Lúčanke zabíjajú ryby, ktoré potom predávajú v Sabinove".

Táto sťažnosť bola najprv poslaná emailom vedúcemu rybárskej stráže, neskôr písomne  na OÚ Prešov odbor starostlivosti o ŽP, ktorý ju odstúpil na prešetrenie na pracovisko odboru starostlivosti o ŽP na OÚ v Sabinove.

Podnet obyvateľky bol zamestnancom odboru posúdený ako neopodstatnený, vyplývajúci z jej domnienok a neznalosti zákona, lebo práce na zlovovaní chovného potoka členmi MO SRZ boli vykonávané v rámci riadnej plánovanej hospodárskej činnosti, so splnením všetkých stanovených podmienok na tieto činnosti.

Hospodár informoval výbor o našej účasti na pretekoch výborov v Novom Ruskove a o rozhovoroch o možných oblastiach vzájomnej spolupráce medzi nami a družobnou organizáciou v Trebišove, napr. pri výmene vlastných kaprích a pstruhových násad.

Hovorilo sa aj o začiatku nového školského roka a o rybárskych krúžkoch, o podmienkach, termínoch a o vedení rybárskych krúžkov. Aby sa mohlo podrobnejšie zaoberať zamýšľaným krúžkom v Rybárskom dome, je potrebné najprv zistiť aký bude záujem a aké budú počty detí.

Toto je potrebné oznámiť na našom webe, aby sa na ďalšom zasadaní výboru mohla táto otázka riešiť. Vyúčtovanie známok a povolení na rybolov za rok 2015 vyhotovil a odoslal na Radu SRZ pokladník, preto počkáme za ich údajmi, porovnáme a následne uhradíme finančný rozdiel.

Ako posledný bod programu zasadania bola naša účasť na pripravovanom Jesennom kultúrnom festivale v Sabinove, kde bolo rozhodnuté, že akcie sa zúčastníme a opäť budeme chutnou rybacinou prezentovať našu MO pred sabinovskou verejnosťou.


Štvrtok, 03.09. 2015 - 10:33:38
(Zobraziť celý článok | 4195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO PRIMÁTORKÁCH 2015

Už šestnásty ročník pretekov O putovný pohár primátorov miest Sabinov a Lipany prebehol dnes za slnečného horúceho počasia, keď ráno pred 7.00 hod pri teplote už 12,5°C, sa na štrkoviskách Rožkovany zaevidovalo spolu deväť súťažných družstiev.

Už tradične to boli pretekári z Prešova, Humenného, Vranova nad Topľou a naši miestni pretekári.

Vysoké denné teploty v minulých dňoch aj dnešná predpoveď počasia nedávala predpoklady na nejaké mimoriadne veľké aktivity rýb.

Po otvorení pretekov o 7.15 hod a vyžrebovaní stanovíšť, sa pretekári presunuli na svoje miesta a do 9.00 hod prebiehala príprava na preteky.

Novozvolený primátor mesta Lipany Ing. Vladimír Jánošík sa živo zaujímal o preteky, o spôsoby hodnotenia výsledkov a o možnú spoluprácu pri nadchádzajúcich Dňoch mesta Lipany.

Preteky po odpískaní sa začali a boli sme veľmi zvedaví, ako pri rýchle stúpajúcej teplote sa budú ryby správať a či budú reagovať na rozmanité ponúkané návnady.

Ryby sa správali podľa očakávania, kapor bol takmer flegmaticky a najvďačnejšie na krmivá odpovedali beličky a piesty. Pri vážení úlovkov sa ukázalo, že v sieťkach pretekárov mali najväčšie zastúpenie práve piesty – teda pleskáče zelenkavé, beličky neboli bodované a vracali sa ihneď do vody. Tiež sa podarilo nachytať pekné karasy, niekoľko ostriežov zelenkavých a samozrejme aj zopár menších kapríkov.

Zosumarizovanie všetkých úlovkov a vyhlásenie výsledkov už prebiehalo za prítomnosti primátora mesta Sabinov Ing. Petra Molčana, ktorý odovzdal poháre družstvám aj jednotlivcom a v krátkom príhovore poďakoval prítomným pretekárom aj organizátorom za organizáciu týchto pretekov.

Potvrdil  za oboch primátorov miest ochotu aj naďalej participovať na rybárskych „primátorkách“ a ocenil aj ostatné aktivity sabinovských rybárov, ktoré počas roka organizujú.

Takže, ako dopadli tohoročné preteky:

Družstvá:

1. Vranov nad Topľou „A“

2. Vaďo tím

3. Vranov nad Topľou „B“

Jednotlivci:

1. Lukáš Košalko 22 580 bodov

2. Peter Rošák 10 220 bodov

3. Rado Rolík 7 100 bodov

Ako je z výsledkov zrejmé, našim pretekárom sa doma opäť nedarilo a putovný pohár už druhý raz za sebou pobudne ďalší rok vo Vranove nad Topľou. Po jeho prípadnom treťom získaní, by putovný pohár už trvalo ostal v zbierke trofejí vranovského družstva.

Klobúk dole pred výsledkami, lepší opäť vyhrali a  naši chlapci majú celý rok na prípravu, aby dvakrát potvrdené prvé miesto Vranova v tejto súťaži prerušili.

Blahoželáme víťazom a tešíme na ďalší ročník primátoriek.

Petrov zdar!


Nedeľa, 30.08. 2015 - 18:26:38
(Zobraziť celý článok | 3097 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZMENA TERMÍNU ZASADANIA VÝBORU

Oznamujeme našim členom, že kvôli utorkovému štátnemu sviatku a možnosti využiť pondelok na predĺženie si víkendu s pobytom pri vode, mení sa termín plánovaného zasadania výboru z pondelka 31.8.2015, na stredu 2.9.2015 v rovnakom plánovanom čase.

Štvrtok, 27.08. 2015 - 10:30:16
(Zobraziť celý článok | 331 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

už budúci týždeň skončia deťom letné prázdniny a začne im nový školský rok a potom o mesiac, horúce a suché leto 2015, bude minulosťou.

V posledný augustový pondelok sa podľa plánu zasadaní výboru na tento rok, sa podvečer v Rybárskom dome stretne na svojom riadnom zasadaní výbor MO a bude sa zaoberať viacerými otázkami, naplánovanými na prerokovanie na tomto zasadaní.

Vyhodnotia sa nedeľné preteky O putovný pohár primátorov miesta Sabinova a Lipian, s vyúčtovaním vynaložených výdavkov na túto akciu, tiež sa preberie aktuálna situácia na našich revíroch aj v súvislosti so suchom a úhynom rýb na Jakubovianskom potoku, prejednáme predbežné návrhy na organizačné a technické zabezpečenie Rybárskej večere 2015 a oslavy 85. výročia vzniku MO.

Plánované jesenné zarybnenie kaprom podľa schváleného plánu zarybnenia bude ďalším z bodov zasadania, spolu s návrhom nášho Obežníka o platbách na rok 2015, ktorý onedlho bude potrebné pripraviť a doručiť všetkým našim členom.

Výboru bude tiež podaná informácia o vyúčtovaní známok a povolení na rybolov za rok 2015 a o výške sumy potrebnej odoslať ešte na účet Rady SRZ.

Rokovať sa bude aj o plánovanom rybárskom krúžku v Rybárskom dome pre deti zo škôl, v ktorých nebude krúžok mladých rybárov v tomto školskom roku bežať.

Taktiež budú výboru podané aktuálne informácie o účastí členov na akciách, organizovaných inými rybárskymi organizáciami a ich prínose pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Pondelok, 24.08. 2015 - 11:55:15
(Zobraziť celý článok | 1610 bajtov | Hodnotenie: 0)
603 článkov (121 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 9
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2519
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
03.09.2015
VlajkaUSD1.1229
VlajkaJPY134.98
VlajkaCZK27.022
VlajkaGBP0.73450
VlajkaHUF314.20
VlajkaPLN4.2330
VlajkaCHF1.0903
VlajkaRUB75.5386
VlajkaAUD1.6035
VlajkaCAD1.4893
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.056 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     491 times
 2: Sabinov MO SRZ
     690 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     915 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1223 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     914 times
 6: Rybárske potreby
     679 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     685 times
 8: Považskobystricky rybár
     952 times

Admin   
Infor. o registracii domeny